BOK Lipnica Wielka 567 Pon -Śr- Pt: 9.00 -17.00
Telefon 533 666 999

21 GRU

Zmiana regulaminu

Informujemy o zmianie Regulaminu korzystania z usług RANET 2019

Przedstawione zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania dokumentacji używanej przez Operatora RANET do obowiązującego prawa i nie wiążą się ze wzrostem kosztów po stronie Abonenta za usługi telekomunikacyjne. Ponadto sposób rozliczeń, ceny, jak i wysokość abonamentów nie ulegają żadnym modyfikacjom. Aby ułatwić Państwu zapoznanie się z nowym Regulaminem poniżej zamieszczamy link do pobrania:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG RANET

Informujemy, że zmiany wchodzą w życie z dniem 01 lutego 2019r. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia w życie nowego regulaminu
tj. do dnia 01 lutego 2019 roku. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operatorowi RANET przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi (pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania), o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Na Państwa pytania odpowiadamy od pn-pt w godz. 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 18 2642640  lub za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@ranet.eu

Tags:
© 2018 WordPress Theme. Powered By WordpressProjekt